Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Vaegnägijatele
viirus
COVID-19

Vaktsineerimine on 2021. aastal tasuta kõigile Eestis elavatele inimestele. COVID-19 vastu vaktsineerimisega saame liikuda tagasi normaalse elukorralduse suunas. Infot COVID-19 vastu vaktsineerimise kohta leiad aadressilt www.vaktsineeri.ee

Loe edasi
Laste vaktsineerimine

Iga lapse organismi kaitseb immuunsüsteem. Meie võimuses on seda süsteemi tema eripärasid arvestades tugevamaks muuta. Lapsena saadud vaktsiinide toel suudab keha edaspidi edukalt võidelda haigusetekitajatega ning ennast iseseisvalt kaitsta.

Loe edasi
Täiskasvanutele

Täiskasvanu puutub iga päev kokku tuhandete haigusetekitajatega. Nende eest pakub kaitset immuunsüsteem, mis töötab pidevalt ja märkamatult. Vaktsineerimine aitab organismil ohte ära tunda ja neile vastu astuda.

Loe edasi
Tervishoiutöötajatele

Tervishoiutöötajatel on väga oluline roll vaktsineerimise elluviimisel. Neilt saadud info ja selgitused mõjutavad inimeste otsuseid ning kogutud tagasiside ja statistika aitavad suunata vaktsineerimispoliitikat.

Loe edasi

Tervishoiutöötajatele

Tervishoiutöötajatele

Tervishoiutöötajatel on väga oluline roll vaktsineerimise elluviimisel. Nendelt saadud info ja selgitused mõjutavad inimeste otsuseid ning kogutud tagasiside ja statistika aitavad suunata vaktsineerimispoliitikat. See kaitseliin võimaldab hoida nakkushaigused kontrolli all.

 

Sellelt lehelt leiab juhendmaterjale ja vorme igapäevaste ülesannete sujuvamaks teostamiseks ning viiteid seadustele ja infomaterjalidele.

KOROONAVIIRUSE COVID-19 INFOMATERJALID, JUHISED


 

VAKTSIIN

VANUSELISED SOOVITUSED EESTIS

KAHE DOOSI
VAHELINE INTERVALL

Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

12+

6 nädalat*

COVID-19 Vaccine Moderna

12+

28 päeva

Vaxzevria (AstraZeneca)

50+ (k.a)*

12 nädalat

COVID-19 Vaccine Janssen (Johnson&Johnson)

18+

1-doosiline vaktsiin

*Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovitused
 


COVID-19 VASTASE VAKTSINEERIMISE JUHISED

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni koosolekute otsused:

05.10.2021 29.07.2021 18.03.2021
21.09.2021 13.05.2021 10.03.2021
07.09.2021 29.04.2021

26.02.2021

25.08.2021 05.04.2021

 

 

 

 

 

 

 


Pneumokoki ja meningokoki vaktsineerimise hüvitamine kõrge riskiga riskirühmadele

Alates 01.04.2021 kehtib Eesti Haigekassa tervishoiuteenuse loetelu, mis sisaldab pneumo- ja meningokoki vastase vaktsineerimise kompenseerimist kõrgema riskiga riskirühmadele (avaldatud Riigi Teatajas: www.riigiteataja.ee/akt/123032021022).

 

§ 65

Pneumokokivastane vaktsineerimine konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga, üks doos

278R

44,06

100

0

Pneumokokivastane revaktsineerimine polüsahhariidvaktsiiniga, üks doos

279R

25,23

100

  0
Meningokokivastane vaktsineerimine tetravalentse konjugeeritud vaktsiiniga, üks doos

283R

45,52

100

  0
B-grupi meningokokivastane vaktsineerimine rekombinantse vaktsiiniga, üks doos

284R

86,00

100

  0

 

Pneumokokivastane vaktsineerimine koodidega 278R ja 279R tähistatud ravimiteenustega ning meningokokivastane vaktsineerimine koodidega 283R ja 284R tähistatud ravimiteenustega tehakse tervise- ja tööministrit nõustava immunoprofülaktika ekspertkomisjoni 18. veebruari 2021. a otsustes „Pneumokokk-nakkuse ja meningokokk-nakkuse riskirühmad” ja „Pneumokokk-nakkuse ja meningokokk-nakkuse riskirühmade vaktsineerimisskeemid” nimetatud kõrge riskiga täiskasvanutel ja lastel.

 

Pneumokoki- ning meningokokivastase vaktsineerimise korraldus:

  1. Vaktsineerimine viiakse läbi eriarstiabiteenuse raames tervishoiuteenuseosutaja juures (haiglates) kohapeal.
  2. Vaktsiini hangivad tervishoiuteenuseosutajad (haiglad) ja esitavad vastava TTL koodiga teenusarve Eesti Haigekassale.
  3. Kui eriarsti visiiti ei ole planeeritud pikema perioodi jooksul, võib perearst suunata patsiendi eriarsti visiidile vaktsineerimise läbiviimiseks.

Lõplikud määratlused pneumo- ja meningokoki vastaseks vaktsineerimiseks ja vaktsineerimisskeem:

Pneumo- ja meningokokk-nakkuse kõrge riskiga riskirühmad

Pneumokokk-nakkuse ja meningokokk-nakkuse riskirühmade vaktsineerimisskeemid


 

INFOMATERJALID, JUHISED

ARUANNETE JA JUHENDITE VORMID

VAKTSINEERIMISEKS NÕUSOLEKU KÜSIMISE (SOOVITUSLIKUD) VORMID

NB! Lapsevanemal on õigus kinnitada keeldumist ka vabas kirjalikus vormis.