Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Vaegnägijatele
viirus
COVID-19

Vaktsineeri end COVID-19 vastu, sest nõnda saame naasta normaalse elukorralduse juurde! Infot COVID-19 vastu vaktsineerimise kohta leiad aadressilt www.vaktsineeri.ee

Loe edasi
Laste vaktsineerimine

Iga lapse organismi kaitseb immuunsüsteem. Meie võimuses on seda süsteemi tema eripärasid arvestades tugevamaks muuta. Lapsena saadud vaktsiinide toel suudab keha edaspidi edukalt võidelda haigusetekitajatega ning ennast iseseisvalt kaitsta.

Loe edasi
Täiskasvanutele

Täiskasvanu puutub iga päev kokku tuhandete haigusetekitajatega. Nende eest pakub kaitset immuunsüsteem, mis töötab pidevalt ja märkamatult. Vaktsineerimine aitab organismil ohte ära tunda ja neile vastu astuda.

Loe edasi
Tervishoiutöötajatele

Tervishoiutöötajatel on väga oluline roll vaktsineerimise elluviimisel. Neilt saadud info ja selgitused mõjutavad inimeste otsuseid ning kogutud tagasiside ja statistika aitavad suunata vaktsineerimispoliitikat.

Loe edasi

Kõrvaltoimetest teatamine

Kõrvaltoimetest teatamine

RavimidVaktsineerimisele järgnenud kõrvaltoimete ehk soovimatute mõjude väljaselgitamiseks tuleb koguda nende kohta infot, seda analüüsida ning võrrelda olemasolevate andmetega (varasemate juhtudega). Seetõttu tuleks alati teavitada kaitsesüsti teinud arsti või õde, kui on kahtlus, et ilmnenud terviseprobleemide põhjustajaks võis olla vaktsineerimine. Selle läbi viinud tervishoiutöötajal (nt perearst, koolitervishoiuteenuse osutaja) on omakorda kohustus teavitada vahejuhtumist Ravimiametit või müügiloa hoidjat. Patsient/lapsevanem võib ka ise teavitada vaktsiini kõrvaltoimest Ravimiametit.

 

Info kogutakse kokku ja seda analüüsitakse

Ravimiametis registreeritakse, analüüsitakse ja säilitatakse kõik kõrvaltoime teatised. Vastav info edastatakse ka müügiloa hoidjale, Maailma Terviseorganisatsioonile ja Euroopa Ravimiametile. Erinevatest riikidest ühtsesse andmebaasi kogutud info alusel kujuneb terviklik ülevaade ravimi kvaliteedi ja ohutuse kohta. See loob hea põhja edasiste otsuste langetamiseks.

 

Kõrvaltoimete teatiste statistika avalikustatakse

Ravimiamet avalikustab iga-aastaselt oma kodulehel ülevaate laekunud ravimite kõrvaltoimete teatistest, sh ülevaate vaktsiinide kõrvaltoimetest.

 

Ravimi ohutust puudutavate andmete edastamise täpsem kord ja nõuded on reguleeritud ravimiseaduse ja selle alusel kehtestatud allaktidega. Täpsemat informatsiooni ja ülevaate laekunud ravimite kõrvaltoimete kohta leiab Ravimiameti kodulehelt.