Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Vaegnägijatele

Tervishoiutöötajatele

Tervishoiutöötajatele

Tervishoiutöötajatel on väga oluline roll vaktsineerimise elluviimisel. Nendelt saadud info ja selgitused mõjutavad inimeste otsuseid ning kogutud tagasiside ja statistika aitavad suunata vaktsineerimispoliitikat. See kaitseliin võimaldab hoida nakkushaigused kontrolli all.

 

Sellelt lehelt leiab juhendmaterjale ja vorme igapäevaste ülesannete sujuvamaks teostamiseks ning viiteid seadustele ja infomaterjalidele.

KOROONAVIIRUSE COVID-19 INFOMATERJALID, JUHISED


 

eestikeelne


venekeelne

 

 


VAKTSIIN

Esmane vaktsineerimiskuur vaktsiiniomaduste kokkuvõtte järgi

Esmane vaktsineerimiskuur Eesti immunoprofülaktika ekspertkomisjoni soovituste järgi

Vanuseline
näidustus

Kahe doosi
vaheline intervall

Vanuseline
näidustus

Kahe doosi
vaheline intervall

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 20 μg

12+

3 nädalat

12+

6 nädalat

Comirnaty (Pfizer/BioNTech) 10 μg

5-11

3 nädalat

5-11

6 nädalat

Spikevax (Moderna) 100 μg

12+

28 päeva

12+

28 päeva


Spikevax (Moderna) 50 μg


6-11


28 päeva

Võimalik 6-11 aastastele soovi korral, järgida tootja soovitusi 

Võimalik soovi korral, järgida tootja soovitusi

Vaxzevria (AstraZeneca)

18+

4 kuni 12 nädalat

50+ (k.a)

12 nädalat

COVID-19 Vaccine Janssen
(Johnson & Johnson)

18+

1-doosiline vaktsiin

18+

1-doosiline vaktsiin

Nuvaxovid (Novavax)

18+

3 nädalat

18+

3 nädalat

 COVID-19 VASTASE VAKTSINEERIMISE JUHISED

Juhend vaktsineerijatele COVID-19 bivalentsete vaktsiinide kasutamise osas (08.02.2023)Juhend Pfizer/BioNTech vaktsiini Comirnaty kasutamise osas (09.03.2023)Juhend COVID-19 Vaccine Spikevaxi (Moderna) kasutamise osas (09.03.2023) Juhend vaktsiini Nuvaxovid (Novavax) kasutamise osas (09.03.2023) Juhend COVID-19 Vaccine Janssen vaktsiini osas (09.03.2023)
COVID-19 vaktsineerimise dokumenteerimine (07.09.2022) Juhend tervishoiuteenuse osutajale 12-17-aastaste COVID-19 vastu vaktsineerimiseks (09.03.2023)Juhend tervishoiuteenuse osutajale 5-11-aastaste laste COVID-19 vastu vaktsineerimiseks (16.03.2023)
Põhimõtted välisriigi kodanike COVID-19 vastasel vaktsineerimisel Eestis (02.06.2022)
Põhimõtted maskikandmise vastunäidustuse käsitlusel ja tõendamisel (29.10.2021) Juhend arstile COVID-19 vastase vaktsineerimise vastunäidustuste käsitluseks ja tõendamiseks (29.10.2021) Juhend arstile immuunpuudulikkusega inimeste COVID-19 lisadoosiga vaktsineerimiseks (21.10.2021)
30.08.2021 COVID-19 vaktsineerimise koolituse materjalid koolidele
05. ja 09.08.2021 COVID-19 vastase vaktsineerija kiirkursuse koolituse materjalid
Juhend tervishoiuteenuse osutajale alla 18-aastaste COVID-19 vaktsineerimise osas (20.07.2021)
COVID-19 vaktsineerimise laste riskigrupid (16.06.2021)
Euroopa Liidu digitaalsed COVID tõendid ja vaktsineerimise dokumenteerimine (16.08.2021)
VIPIT: vaktsiin-indutseeritud trombootilis-trombotsütopeeniline purpura
Riskirühmad, keda võib COVID-19 vastu vaktsineerida haiglas
COVID-19 vastane vaktsineerimine raseduse ja rinnaga toitmise ajal

 

Ahvirõugete vastane vaktsineerimine:
Ahvirõugete vastase vaktsineerimise juhend (3.10.2022)

 

 

Immunoprofülaktika ekspertkomisjoni koosolekute materjalid: www.sm.ee/et/immunoprofulaktika-ekspertkomisjon

 


  Pneumokoki ja meningokoki vaktsineerimise hüvitamine kõrge riskiga riskirühmadele

  Alates 01.04.2021 kehtib Eesti Haigekassa tervishoiuteenuse loetelu, mis sisaldab pneumo- ja meningokoki vastase vaktsineerimise kompenseerimist kõrgema riskiga riskirühmadele (avaldatud Riigi Teatajas: www.riigiteataja.ee/akt/123032021022).

   

  § 65

  Pneumokokivastane vaktsineerimine konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga, üks doos

  278R

  44,06 100

  0

  Pneumokokivastane revaktsineerimine polüsahhariidvaktsiiniga, üks doos

  279R

  25,23 100

  0

  Meningokokivastane vaktsineerimine tetravalentse konjugeeritud vaktsiiniga, üks doos

  283R

  45,52 100

  0

  B-grupi meningokokivastane vaktsineerimine rekombinantse vaktsiiniga, üks doos

  284R

  86,00 100

  0

   

  Pneumokokivastane vaktsineerimine koodidega 278R ja 279R tähistatud ravimiteenustega ning meningokokivastane vaktsineerimine koodidega 283R ja 284R tähistatud ravimiteenustega tehakse tervise- ja tööministrit nõustava immunoprofülaktika ekspertkomisjoni 18. veebruari 2021. a otsustes „Pneumokokk-nakkuse ja meningokokk-nakkuse riskirühmad” ja „Pneumokokk-nakkuse ja meningokokk-nakkuse riskirühmade vaktsineerimisskeemid” nimetatud kõrge riskiga täiskasvanutel ja lastel.

   

  Pneumokoki- ning meningokokivastase vaktsineerimise korraldus:

  1. Vaktsineerimine viiakse läbi eriarstiabiteenuse raames tervishoiuteenuseosutaja juures (haiglates) kohapeal.
  2. Vaktsiini hangivad tervishoiuteenuseosutajad (haiglad) ja esitavad vastava TTL koodiga teenusarve Eesti Haigekassale.
  3. Kui eriarsti visiiti ei ole planeeritud pikema perioodi jooksul, võib perearst suunata patsiendi eriarsti visiidile vaktsineerimise läbiviimiseks.

  Lõplikud määratlused pneumo- ja meningokoki vastaseks vaktsineerimiseks ja vaktsineerimisskeem:

  Pneumo- ja meningokokk-nakkuse kõrge riskiga riskirühmad

  Pneumokokk- ja meningokokknakkuse riskirühmade vaktsineerimisskeemid

     INFOMATERJALID, JUHISED

  Immuniseerimiskava
  Immuniseerimiskava rakendusjuhis
  Immuniseerimispass
  Immuniseerimisraamat
  Juhend immuniseerimisraamatu täitmiseks
  Leetrite haigusjuhtude käsitlemise juhend
  Immuniseerimiskava välised vaktsiinid ja nende kasutamine
  Immuniseerimiskava väliselt vaktsineeritavad sihtrühmad ja nendele näidustatud vaktsiinid
  Spetsiifilised immuunglobuliinid ja nende kasutamine
  Vaktsineerimine COVID-19 pandeemia ajal: küsimused ja vastused tervishoiuteenuse osutajatele (eestikeelne)
  Vaktsineerimine COVID-19 pandeemia ajal: küsimused ja vastused tervishoiuteenuse osutajatele (venekeelne) "Koolilaste vaktsineerimine", Ravimiamet, Terviseamet (eestikeelne)
  "Koolilaste vaktsineerimine", Ravimiamet, Terviseamet (venekeelne)
  "Imikute ja väikelaste vaktsineerimine", Ravimiamet, Terviseamet (eestikeelne)
  "Imikute ja väikelaste vaktsineerimine", Ravimiamet, Terviseamet (venekeelne)


  ARUANNETE JA JUHENDITE VORMID

  Hooajalise gripi vastase vaktsineerimise dokumenteerimine (26.10.2021)
  Gripivastane vaktsineerimine üld- ja erihooldekodudes (veebivorm)
  Immuunpreparaatide kadude arvestuse vorm
  Teavitamine immuniseerimise korraldamisest väljaspool tervishoiuteenuse osutaja terviseameti registris registreeritud tegevuskohta (veebivorm)

  NB! Tuletame meelde, et alates 2022. aastast ei ole immuniseerimist teostanud tervishoiuteenuse osutajatel vaja esitada Terviseametile kord kvartalis aruannet "Nakkushaiguste immunoprofülaktika" ega kord aastas aruannet "Laste, õpilaste ja noorukite hõlmatus immuniseerimisega".

  Terviseamet koostab alates 2022. aastast nakkushaiguste immunoprofülaktika ja immuniseerimisega hõlmatuse aruanded, põhinedes Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse poolt väljastatud aruannetel, mis põhinevad tervise infosüsteemi kantud immuniseerimisteatistel.

  Immuniseerimised tuleb jätkuvalt dokumenteerida vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 4² lõikes ja 2 ja §-s 59² sätestatud nõuetele ning teha sellekohane sissekanne immuniseerimispassi ja paberil/elektrooniliselt peetavasse immuniseerimisraamatusse.

  Immuniseerimisest keeldumised tuleb jätkuvalt säilitada lapse tervisedokumentide juures ja vormistada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.


  VAKTSINEERIMISEKS NÕUSOLEKU KÜSIMISE (SOOVITUSLIKUD) VORMID